NIEUWS

St. Catharinagilde houdt buurtschietdag

Het St. Catharinagilde Holz-Rolduc houdt zondag 12 juli een buurtschietdag op de schietweide achter Abdij Rolduc om iedereen in ‘de buurt’ kennis te laten maken met het Gilde. Het St. Catharinagilde is 20 jaar geleden opgericht naar aanleiding het herstel van de parochiekerk die veel schade had opgelopen bij de aardbeving halverwege de jaren ’90. Naast het begeleiden van de Stadsprocessie, is op initiatief van het Gilde de Wijnberg op Rolduc gerealiseerd dat nu wordt beheerd en onderhouden door de Winzer van Rode. Daarnaast is het Hertog Limburg Pad geboren uit de koker van het Gilde en vindt er jaarlijks het Koningsvogelschieten plaats. Ook het ‘Kapelletje Beerenbosch’ bij Rolduc dat vorig jaar nog enkele keren door vandalen is vernield, wordt beheerd en onderhouden door de leden van hat St. Catharinagilde.

De twintig leden van het St. Catharinagilde willen de gemeenschap graag verder kennis laten maken met hun activiteiten waarvoor deze ‘open dag’ oftewel de ‘buurtschietdag’ een uitnodiging aan de buurtbewoners maar ook andere geïnteresseerden is om te komen ‘buurten’ of te ‘schieten’ met de kruisbogen op de houten vogel.

De buurtschietdag vindt zondag 12 juli plaats van 13.30u – 17.00u en is uiteraard gratis toegankelijk. Voor de jeugd is een Springkussen en popcorn-stand aanwezig.

Indien u meer informatie wenst over de ‘buurtschietdag’ van het St. Catharinagilde Holz-Rolduc, dan kunt u contact opnemen met Voorzitter Max Ruiters, tel. 06-46117342 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) . Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom.

 

 

Home

CATHARINAGILDE ONTSTOND DOOR AARDBEVING IN LIMBURG.

Het St. Catharinagilde van Kerkrade is opgericht op Catharinadag 25 november 1995 bij de sluiting van het Catharinafestival '94 – '95. Dit festival werd gehouden om gelden bijeen te brengen voor herstel van de St. Catharinakerk van Kerkrade-Holz, die te lijden had van de aardbeving die Limburg trof in april 1992.

Deze kerk werd in 1928 gebouwd op de oude landbouwgronden van Rolduc, waar de mensen van de Holz tot dan toe  "kerkten". Rondom de Catharinakerk op de Holz herinneren de straatnamen aan de voormalige abdij Kloosterrade, de tijd van het "Eerste Rolduc". Straten genoemd naar abten herinneren aan de voorname abdij.

De gildenaam Catharina is ontleend aan die van de parochiekerk, die deze naam kreeg omdat te Rolduc de heilige Catharina als patrones van de Filosofen verering genoot. Ook was de heilige Catharina vóór de heilige Barbara de patrones van de mijnwerkers, waarvan de oudste Limburgse mijn, de Domaniale, haar hoofdschacht had op de Holz. Bij de zusters Ursulinen, die tot het jaar 2000 hun hoofdklooster hadden op de Holz in Kerkrade, was de heilige Catharina patrones van het onderwijs.

Vanaf 1996 tot 21 augustus 2011 was de Overste van de Ursulinen in Kerkrade ook beschermvrouwe van het Catharinagilde. De eerste beschermvrouwe was Zuster Henriette van Melick, die in 1997 werd opgevolgd door Zuster Gemma Kúppers, die in augustus 2011 op bijna tachtigjarige leeftijd als zodanig afscheid neemt vanwege verhuizing naar het moederklooster van de zusters in Grubbenvorst.

Het St. Catharinagilde heeft een unieke schat aan vendels, die de historie van Rolduc uitbeelden. De vendels zijn evenals het hoofdvaandel ontworpen  door de artistieke adviseur Winand Groten. Het gilde heeft als doelstellingen religieus, sociaal-cultureel en folkloristisch actief zijn.

Inmiddels is er veel om om te zien in bewondering en om vooruit te zien in vertrouwen. Een schare vrinden ondersteunt het gilde, dat sinds 1999 ook een eigen wijngaardeniersgilde heeft, waarmee de wijnbouw rond Rolduc terug werd gebracht.

Eerder bracht het gilde de schuttersfolklore terug te Rolduc, werd de terugkeer van het voetpad tussen Klooster en burcht van Rode hersteld en werd die van het kapelletje Berenbos bij Rolduc verwezenlijkt. Ook het Hertoglimburgpad, de Lange Afstand Wandeling tussen het hertogelijke residentiestadje Limbourg (B) en grafkerk Rolduc, ontstond uit de boezem van het gilde. Eveneens wordt de verering van Ailbertus, de stichter van Rolduc, ter verkrijging van diens zaligverklaring bevorderd.

De vele wederwaardigheden staan opgetekend in het kapitale Gulden Gilde Boek, dat o.l.v. Zuster Dorothea kalligrafisch verzorgd wordt door het bekroonde Kunstatelier Catharinadal van de zusters Norbertinessen in Oosterhout.